top of page

Loyalty

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Make a restaurant order & earn points

   Nhận 10 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • Get $5 Off

   500 Điểm = Chiết khấu $5

bottom of page