top of page

Brands we carry

wismettac.png
yeos.png
samyanglogo.png
trungnguyencoffee.png
surasang.webp
surasang.webp
im2.png
HKM LOGO WITHOUT TM (1)_edited.png

CỬA HÀNG HKM

Chợ Hồng Kông là một Cửa hàng tạp hóa hàng đầu nằm ở khu Puget Sound và Quận King.

LIÊN LẠC

phone.png
mail.png
pin.png

Burien: 125 SW 148th St B 98166
Đường liên bang: 35415 21 Ave SW 98023
Kent: 320 E Meeker St 98030

Federal Way: 35415 21st Ave SW Federal Way, WA 98023

Kent: 320 E Meeker St Kent, WA 98030

© 2021 Tất cả các quyền được Thị trường Hồng Kông bảo lưu.

bottom of page